Wydawca treści Wydawca treści

NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI

Od 1.01.2018 r. nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu suskiego prowadzony jest przez pracowników Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

 
Przypominamy, że drewno pozyskane w lasach prywatnych podlega ocechowaniu!

Płytki przybijane na drewnie pochodzącym z lasów prywatnych są koloru niebieskiego, w Lasach Państwowych obowiązuje kolor czerwony.Cechowanie  polega na trwałym umieszczeniu na pozyskanym drewnie znaku graficznego oraz kolejnego numeru sztuki albo numeru stosu drewna - w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa dokonuje się w miejscu jego pozyskania. Dokumentem stwierdzającym legalność pozyskania drewna jest świadectwo legalności pozyskanego drewna, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dn. 24 lutego 1998 r.

Szczegółowe informacje dotyczące załatwiania spraw w sprawach związanych w lasach prywatnych znaleźć można na stronie internetowej http://www.powiatsuski.pl/nadzor-nad-lasami


Nadleśnictwa i inne