ZESPÓŁ PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWY DOLINA SKAWICY

 

Data ustanowienia: 31.10.2015

Powierzchnia: 8786,00 ha (na obszarze nadleśnictwa ok. 1838 ha)

 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy odgrywa rolę w utrzymaniu integralności i spójności sieci Natura 2000 w Polsce, w szczególności obszarów ptasich PLB120011 Babia Góra i PLB120006 Pasmo Policy oraz obszarów siedliskowych PLH120012 Na Policy i PLH120001 Ostoja Babiogórska, stanowiąc swojego rodzaju uzupełnienie dla tych obszarów, umożliwiające zapewnienie dodatkowych terenów żerowiskowych/rozrodczych dla gatunków będących celem ochrony ww. wymienionych obszarów Natura 2000.

Źródło informacji: http://crfop.gdos.gov.pl/

Mapa zasięgu znajduje się tutaj

Nadleśnictwa i inne