Wydawca treści Wydawca treści

PARK KRAJOBRAZOWY

Park Krajobrazowy Beskidu Małego.

Park Krajobrazowy Beskidu Małego został utworzony rozporządzeniem Wojewody Bielskiego Nr 9/98 z dn. 16.06.1998r. obejmuje swoim zasięgiem tereny Nadleśnictwa Sucha.  Powierzchnia Parku wynosi 25 770 ha, w tym na terenie Nadleśnictwa Sucha 1954,04 ha (większość leśnictwa Mucharz oraz część leśnictwa Tarnawa).

Obszar ten choć nieduży, charakteryzuje się występowaniem w głównym grzbiecie form skałkowych. Ich powstanie związane jest z różnymi procesami erozyjnymi (wietrzenie i ruchy masowe), odpornością poszczególnych warstw skalnych oraz występowaniem systemów spękań.

Park Krajobrazowy Beskidu Małego to w większości duże powierzchnie leśne, w przeważającej części są to lasy iglaste lub mieszane: świerkowo – bukowo – jodłowe, które są miejscem bytowania wielu gatunków zwierząt. Oprócz jeleni, saren czy dzików występują tu również gatunki chronione: wilki, rysie i niedźwiedzie.

Na terenie Parku spotkać można wiele ciekawych i rzadkich roślin w tym chronionych paproci, widłaków, fiołków. Szczególnie warto wymienić: wawrzynek wilczełyko, tojad mocny, czosnek niedźwiedzi, obrazki alpejskie czy przetacznik górski. Występują też gatunki z rodziny storczykowatych, są to m.in. kruszczyk szerokolistny, rdzawoczerwony, podkolan biały czy kukułka szerokolistna.

Szczegółowe informacje na temat Parku Krajobrazowego Beskidu Małego znaleźć można na stronie internetowej:

 

Natomiast mapa zasięgu znajduje się tutaj

 

 


Nadleśnictwa i inne