Wydawca treści Wydawca treści

PARK KRAJOBRAZOWY

Park Krajobrazowy Beskidu Małego.

Park Krajobrazowy Beskidu Małego został utworzony rozporządzeniem Wojewody Bielskiego Nr 9/98 z dn. 16.06.1998r. obejmuje swoim zasięgiem tereny Nadleśnictwa Sucha.  Powierzchnia Parku wynosi 25 770 ha, w tym na terenie Nadleśnictwa Sucha ok.1955 ha (większość leśnictwa Mucharz oraz część leśnictwa Tarnawa).

Obszar ten, charakteryzuje się występowaniem w głównym grzbiecie form skałkowych. Ich powstanie związane jest z różnymi procesami erozyjnymi (wietrzenie i ruchy masowe), odpornością poszczególnych warstw skalnych oraz występowaniem systemów spękań.

Park Krajobrazowy Beskidu Małego to w większości duże powierzchnie leśne, w przeważającej części są to lasy iglaste lub mieszane: świerkowo – bukowo – jodłowe, które są miejscem bytowania wielu gatunków zwierząt. Oprócz jeleni, saren czy dzików stale występujących na tym terenie, okresowo można tu spotkać również gatunki chronione takie jak: wilki, rysie i niedźwiedzie.

Na terenie Parku spotkać można wiele ciekawych i rzadkich roślin wśród których warto wymienić: wawrzynek wilczełyko, czosnek niedźwiedzi, obrazki alpejskie czy przetacznik górski.

Szczegółowe informacje na temat Parku Krajobrazowego Beskidu Małego znaleźć można na stronie internetowej:

 

Natomiast mapa zasięgu znajduje się tutaj

 

 


Nadleśnictwa i inne