Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnej wartości (HCVF)

Lasy o szczególnej wartości (HCVF)

Lasy HCVF w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Katowicach http://www.katowice.lasy.gov.pl/zarzadzenie

Interaktywna mapa lasów RDLP w Katowicach https://rdlp-katowice.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a1241d170e7b4ba4bfd585cb20928fbf

Monitoring lasów HCVF w RDLP w Katowicach http://www.katowice.lasy.gov.pl/monitoring-lasow-hcvf


Nadleśnictwa i inne