Kontakt Kontakt

Siedziba PGL LP Nadleśnictwo Sucha
PGL LP Nadleśnictwo Sucha
+48 33 874 21 74
+48 33 874 46 30

ul.Zamkowa 7
34-200 Sucha Beskidzka 

adres e'mail do przesyłania faktur elektronicznych/wymagane oświadczenie/:
faktury.sucha@katowice.lasy.gov.pl

Numery kont bankowych:
BGŻ o/Wadowice nr 28 2030 0045 1110 0000 0082 7690 

BS Sucha Beskidzka nr 76 8128 0005 0000 0286 2000 0010

Nadleśniczy
mgr inż. Tadeusz Kosman
33 874 21 74 wew.*101
Zastępca Nadleśniczego
mgr inż. Tadeusz Jurzak
33 874 21 74 wew.*311
Główny Księgowy
mgr Maria Czarniak
33 874 21 74 wew.*611

Dział Gospodarki Leśnej

mgr inż. Andrzej Maczek
Specjalista SL ds. pozyskania i marketingu
Tel.: 668 110 023
mgr inż.Waleria Kosman
St. Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 602 730 340
Grażyna Stanaszek
Specjalista ds. Handlu
Tel.: 33 874 21 74 wew.*332
mgr inż. Sławomira Szczygieł
Specjalista SL ds. stanu posiadania, ochrony przeciwpożarowej
Tel.: 660 754 213
mgr inż. Katarzyna Woźnica
Specjalista SL ds. zamówień publicznych
Tel.: 606 375 792
mgr inż. Małgorzata Murańska
Specjalista SL ds. edukacji przyrodniczo-leśnej, łowiectwa, użytkowanie uboczne
Tel.: +48 33 874 21 74 wew. 336

Inżynier nadzoru

mgr inż. Jacek Woźnica
Inżynier nadzoru
Tel.: 668 182 089

Dział Finansowo-Księgowy

Zofia Hankus
Specjalista ds. finansowych
Tel.: 33 874 21 74 wew. *610
Katarzyna Czarniak
Ksiegowa
Tel.: 33 874 21 74 wew. * 600
mgr Bernard Nowak
Księgowy
Tel.: 33 874 21 74 wew. *610

Posterunek Straży Leśnej

Stefan Matuszek
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 602 314 501
Mariusz Wosinek
Strażnik Leśny
Tel.: 602 314 894

Stanowisko ds. pracowniczych

mgr Aleksandra Wągiel
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 33 874 21 74 wew. *131

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Henryk Hadka
Sekretarz
Tel.: 660 670 514
Edward Jołkowicz
Specjalista ds. budowlanych
Tel.: 660 754 285
Krystyna Bury
Referent
Tel.: 33 874 21 74 wew. *100