Wydawca treści Wydawca treści

ŁOWIECTWO

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Zwierzyna łowna występuje bardzo licznie na terenie Nadleśnictwa Sucha. Najliczniej reprezentowane są sarny, jelenie i dziki. Inwentaryzacja zwierzyny w roku 2016 wykazała występowanie ok.  490 szt. jeleni, ok. 1260 szt. saren i ok. 380 dzików. Zwierzyna drobna reprezentowana jest przede wszystkim przez lisy, kuny leśne i domowe, borsuki oraz - najliczniejsze w tej grupie - zające.  Spośród ptaków łownych na obszarze nadleśnictwa występują bażanty, jarząbki i nieliczne kuropatwy.
 
W granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Sucha gospodarka łowiecka realizowana jest przez dzierżawców na terenie 20 obwodów łowieckich. Nadleśniczy Nadleśnictwa Sucha zatwierdza i bezpośrednio nadzoruje realizację rocznych planów łowieckich dla 10 kół łowieckich:
"Cietrzew" w Mucharzu
"Diana" w Zembrzycach
"Odyniec" w Suchej Beskidzkiej
"Knieja" w Zawoi
"Żbik" w Lachowicach 
"Skalniak" w Juszczynie
"Knieja" w Jordanowie
"Jarząbek" w Białce-Grzechyni
"Bór" w Makowie Podhalańskim
"Groń" w Makowie Podhalańskim
 
 

Nadleśnictwa i inne