Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY LEŚNE

Na terenie Nadleśnictwa Sucha dominują siedliska o korzystnych właściwościach wilgotnościowych. Przeszło 99,5 % to siedliska świeże i silnie świeże. Przeszło połowa lasów w nadleśnictwie reprezentuje LMGśw, znaczny udział powierzchniowy wykazuje również LGśw.

O właściwym podejściu do gospodarki leśnej świadczy fakt iż siedliska naturalne i zbliżone do naturalnych stanowią 65,22%, podczas gdy zdegradowane zaledwie 0,69%. Wnioskować można z tego również że skład odnowień jest dobrze dostosowany do warunków siedliskowych.

Skład gatunkowy:

Udział gatunków panujących w Nadleśnictwie Sucha:

Struktura wiekowa:

Struktura wiekowa drzewostanów w nadleśnictwie Sucha przedstawia się następująco (Klasa wieku=20 lat; stan na 01.01.2016r.):

Zasobność:

Przeciętna zasobność drzewostanów:

  • Buk – 267,0 m3/ha
  • Jodła – 402,2 m3/ha
  • Świerk – 229,3 m3/ha
  • Sosna – 310,5 m3/ha
  • Modrzew – 310,4 m3/ha
  • Dąb – 312,0 m3/ha
  • OGÓŁEM - 300,4 m3/ha

Nadleśnictwa i inne