Wydawca treści Wydawca treści

LASY NADLEŚNICTWA

LASY NADLEŚNICTWA

Nadleśnictwo Sucha prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni 10,5 tys. ha

Nadleśnictwo Sucha obejmuje tereny położone w samym sercu polskich Karpat. W południowej części  nadleśnictwa lasy występują na wysokości powyżej 1000 m n.p.m., osiągając na szczycie Policy wysokość 1369 m n.p.m., w północnej części rozciągają się niższe pasma Beskidu Małego i Beskidu Makowskiego. Rozpiętość wysokościowa terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Sucha wynosi ponad 1000 m. Niezależnie jednak od wysokości nad poziomem morza na całym obszarze nadleśnictwa występują  strome stoki i głębokie doliny, które z jednej strony są niezwykle urokliwe, ale z drugiej strony sprawiają, że praca w lasach Nadleśnictwa Sucha nie należy do łatwych. 
Duże zróżnicowanie na obszarze nadleśnictwa wykazuje również szata roślinna. W tutejszych lasach występuje aż 35 gatunków drzew. Najliczniejsze gatunki drzew w nadleśnictwie to: buk, jodła i świerk. Wśród siedlisk leśnych Nadleśnictwa Sucha dominują siedliska lasowe – prawie 94% a pozostałe to ubogie siedliska borów: mieszanego górskiego, wyżynnego oraz wysokogórskiego. Tutejsze lasy odznaczają się wysoką naturalnością. Nadleśnictwo Sucha należy do nielicznych w kraju nadleśnictw, w których prawie 100% (99,91%) lasów ma skład gatunkowy zgodny lub częściowo zgodny z zajmowanym siedliskiem, a wymiana pokoleń lasu prawie w całości następuje na skutek naturalnego obsiewu  drzew starszego pokolenia. 
Szata roślinna ekosystemu leśnego to nie tylko drzewa.  Krzewy i rośliny runa to ważne jego elementy składowe. Spośród nich, na terenie nadleśnictwa występuje wiele gatunków podlegających ochronie gatunkowej. Do najcenniejszych należą: lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, tojad mocny morawski, zarzyczka górska, widłak wroniec. 
Świat zwierzęcy lasów nadleśnictwa jest również bardzo bogaty. Teren nadleśnictwa Sucha jest miejscem występowania dużych drapieżników objętych ochroną ścisłą takich jak: wilki, rysie a także pojawiające się okresowo niedźwiedzie. Występują tu przedstawiciele gatunków łownych takich jak: jelenie, sarny, daniele, dziki, borsuki, lisy i zające. Bardzo licznie reprezentowane są ptaki, z których do najcenniejszych okazów zaliczyć należy: głuszca, dzięcioła trójpalczastego, dzięcioła białogrzbietego, sóweczkę, i włochatkę. 

Nadleśnictwa i inne