Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring ptaków strefowych

Na terenie Nadleśnictwa Sucha nie występują strefy ochrony gatunkowej ptaków.

Monitoring ptaków strefowych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

http://www.katowice.lasy.gov.pl/monitoring-ptakow-strefowych


Nadleśnictwa i inne