Wydawca treści Wydawca treści

REZERWAT

Rezerwat przyrody „Na Policy im prof. Zenona Klemensiewicza".

Jest to rezerwat leśny o niewielkiej powierzchni 58,70 ha, utworzony w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu wysokogórskiego boru świerkowego zachowanego w stanie naturalnym.  W rezerwacie chroniony jest cały ekosystem boru górnoreglowego, wszystkie elementy flory i fauny wraz ze środowiskiem ich życia.
Rezerwat „Na Policy im prof. Zenona Klemensiewicza" jest obiektem o wyjątkowym bogactwie przyrodniczym. Cały obszar rezerwatu uznany jest w nadleśnictwie za ekosystem referencyjny. Obecnie rezerwat wchodzi w skład dwóch obszarów Natura 2000: ostoi ptasiej PLB 120006 Pasmo Policy oraz ostoi siedliskowej mającej aktualnie status OZW – PLH 120012 Na Policy.
 
Szata roślinna w rezerwacie „Na Policy im prof. Zenona Klemensiewicza".
Flora roślin naczyniowych ze względu na usytuowanie rezerwatu w obrębie regla górnego oraz dominacje na jego terenie zachodniokarpackiej świerczyny jest stosunkowo uboga. Występuje tu niepełna sto gatunków roślin w większości są to gatunku ziołoroślowe oraz związane z otoczeniem licznych potoków mających źródła na terenie rezerwatu. Gatunkami dominującymi w rezerwacie oprócz świerka pospolitego są wietlica alpejska i borówka czarna. Na wyróżnienie zasługują występujące w rezerwacie rośliny objęte ochroną prawną, są to: tojad mocny morawski, parzydło leśne, zarzyczka górska, wawrzynek wilcze łyko, widłak wroniec, widłak jałowcowaty, sosna górska (kosodrzewina),   sosna limba (Pinus limba), goryczka trojeściowa,  pierwiosnek wyniosły. Spośród wymienionych roślin podlegających ochronie za osobliwość florystyczną rezerwatu uznać należy zarzyczkę górską, która poza rezerwatem występuje w Polsce jedynie na kilku stanowiskach w Tatrach, na Pilsku i w Gorcach.    
 
Fauna rezerwatu „Na Policy im prof. Zenona Klemensiewicza".
Stosunkowo mała powierzchnia rezerwatu powoduje, że większość zwierząt okresowo przebywa na jego terenie, potrzebując do życia zdecydowanie większego areału. Obserwacje zwierząt oraz tropów pozwalają stwierdzić, że teren rezerwatu jest licznie penetrowany przez jelenie a nieco rzadziej przez sarny. Od lat okresowo obserwowane są w rezerwacie drapieżniki podlegające ochronie ścisłej takie jak wilki i rysie a co pewien czas pojawia się tam niedźwiedź. Teren rezerwatu jest również miejscem występowania m.in. borsuka, oraz ryjówki górskiej i aksamitnej. Spośród ptaków występujących w rezerwacie do najcenniejszych należą głuszec i dzięcioł trójpalczasty.  
Licznie reprezentowana w rezerwacie jest grupa owadów. Niewątpliwie do najcenniejszych reprezentantów tej grupy zaliczyć należy sichrawę karpacką – chrząszcza z rodziny kózkowatych, który jest endemitem karpackim, występującym jedynie w Polsce, Czechach, na Słowacji i w Rumunii Objęty w Polsce ochroną gatunkową. Jest to gatunek priorytetowy z załącznika dyrektywy siedliskowej. 

Nadleśnictwa i inne