Położenie

Nadleśnictwo Sucha jest jednym z 38 nadleśnictw wchodzącym w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Jest to jedno z nielicznych nadleśnictw tej dyrekcji, które administruje tereny należące do województwa małopolskiego.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwo Sucha podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.
Nadleśnictwa i inne