Lista aktualności Lista aktualności

Akcja "STROISZ"

Kradzież stroiszu poważnym zagrożeniem lasów

Stroisz to gałązki drzew i krzewów iglastych. Jest podstawowym produktem do produkcji wieńców, ozdób i dekoracji. Corocznie jesienią obserwujemy zwiększony popyt na ten materiał, co stwarza poważne zagrożenie dla naszych lasów.

Lasy Nadleśnictwa Sucha z racji na wysoki udział jodły w składzie gatunkowym są szczególnie narażone na dewastację - wielkość zniszczeń i skala kradzieży zależy w znacznym stopniu od liczby amatorów kradzionego stroiszu. Warto więc przed zakupem sprawdzić legalność źródła pozyskania tego materiału.

Czy wobec tego powinniśmy zrezygnować z ozdób wykonanych ze stroiszu?

Nie. Warto podkreślić, że ozdoby wykonane ze stroiszu ulegają biodegradacji i nie są tak szkodliwe dla środowiska jak tworzywa sztuczne.

Czy zawsze kupując ozdoby wykonane ze stroiszu przyczyniamy się do niszczenia lasu?

Nie. Stroisz można pozyskać w sposób legalny. Służą temu między innymi plantacje założone specjalnie do tego celu. Dodatkowo Lasy Państwowe oferują sprzedaż stroiszu pochodzącego z zabiegów pielęgnacyjnych. Osoby sprzedające stroisz powinny posiadać dokumenty, poświadczające legalność jego pozyskania - asygnatę/świadectwo legalności lub fakturę zakupu.

Z ofertą sprzedaży stroiszu występuje również nasze Nadleśnictwo. Oferujemy sprzedaż stroiszu jodłowego w cenie 40 PLN netto za 1 metr przestrzenny*. Stroisz pozyskiwany jest legalnie, w trakcie zabiegów pielęgnacyjnych, zgodnie z międzynarodowymi standardami jakości. W sprawie zamówienia** prosimy kontaktować się z biurem Nadleśnictwa - tel. 33 874 21 74 wew. 336.

*       cena nie uwzględnia przygotowania materiału, rozumianego jako ułożenie stroiszu w stosy oraz zniesienie go do drogi wywozowej – nabywca samodzielnie przygotowuje stosy z gałęzi świeżo ściętych drzew, wskazanych przez leśniczego – istnieje możliwość wyboru

**          minimalna wielkość zakupu to 0,5 mp


Nadleśnictwa i inne