HISTORIA

Historycznie lasy Nadleśnictwa Sucha wchodziły w skład Dóbr Żywieckich.

  • Po zakończeniu II Wojny Światowej upaństwowiono majątki dużej własności - w 1945 roku zostały utworzone Nadleśnictwa: Sucha i Zawoja.
  • Z dniem 01.01.1973 roku utworzono Nadleśnictwo Sucha z obrębami Bystra, Sucha i Zawoja. W skład nowoutworzonego Nadleśnictwa weszły tereny byłych Nadleśnictw Sucha, Zawoja, część byłego nadleśnictwa Bystra (ponad 60% powierzchni) oraz leśnictwo Budzów ze zlikwidowanego Nadleśnictwa Kalwaria. Z Nadleśnictwa odeszło  wówczas ok. 415 ha gruntów leśnych, które zostały przyłączone do Nadleśnictwa Jeleśnia. Dodatkowo wyłączono również część leśnictwa Toporzysko (463 ha), które włączono do Nadleśnictwa Nowy Targ. Nadleśniczym nowoutworzonego Nadleśnictwa został mgr inż. Alfred Urbaniec.
  • Z dniem 01.01.1977 roku wyłączono z N-ctwa Sucha obręb Bystra, który przeszedł w całości (2808 ha) do Nadleśnictwa Myślenice, natomiast z Nadleśnictwa Myślenice zostały przejęte: leśnictwo Harbutowice i część leśnictwa Łętownia. W wyniku tych zmian Nadleśnictwo Sucha składało się z dwóch obrębów leśnych: Sucha i Zawoja, a powierzchnia Nadleśnictwa wynosiła 11 786,69 ha.
  • Z dniem 01.01.1977 roku, włączono Nadleśnictwo Sucha do OZLP w Katowicach.
  • W 1998 roku Nadleśnictwo Sucha przekazało 1 214,26 ha gruntów leśnych na rzecz Babiogórskiego Parku Narodowego.
  • W latach 2002-2003 w wyniku reorganizacji zmniejszono liczbę leśnictw z 17 do 12.
  • Z dniem 01.01.2006 roku nastąpiło połączenie obrębów Sucha i Zawoja
  • Do roku 1990 Nadleśnictwem Sucha kierował nadleśniczy Alfred Urbaniec. Z dniem 01.01.1991 roku kierownictwo przejął mgr inż. Lesław Zając a cztery lata później zastąpił go mgr inż. Michał Polaczek. Od dnia 05.10.2004 roku nadleśniczym jest mgr inż. Tadeusz Kosman.

Nadleśnictwa i inne