Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie dla pilarzy

Pracownicy Zakładów Usług Leśnych pracujących w Nadleśnictwie Sucha doskonalą swoje umiejętności.

5 kwietnia w Nadleśnictwie Sucha zorganizowane zostało szkolenie dla osób realizujących na terenie nadleśnictwa prace z zakresu pozyskania drzew.

Pierwsza część szkolenia przeprowadzona była w siedzibie nadleśnictwa, gdzie omówione zostały zagadnienia  związane z certyfikacją FSC® i PEFC ze szczególnym podkreśleniem kryteriów i wskaźników podejmujących tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przyrody podczas pracy w lesie a także zagadnienia dotyczące bezpiecznej  techniki pracy w lesie i ergonomii pracy przy pozyskaniu drewna. Na zakończenie części teoretycznej przedstawiciele firmy STHIL zaprezentowali firm promujący produkowane przez nich pilarki.

Po części teoretycznej uczestnicy szkolenia przemieścili się na teren leśnictwa Stryszawa, gdzie została wykonana pokazowa ścinka drzew z omówieniem. W terenie zaprezentowany został również sprzęt do pracy w lesie oraz specjalistyczna odzież ochronna dla pilarzy. Na zakończenie szkolenia zorganizowano dla uczestników poczęstunek przy ognisku. Zarówno uczestnicy spotkania jak i jego organizatorzy pozytywnie ocenili przeprowadzone szkolenie i wyrazili wolę i potrzebę organizacji podobnych szkoleń.


Nadleśnictwa i inne